Hajléktalan misszió

Hajléktalan misszió

A Székesfehérvári Kríziskezelő Központ vezetője – Zsabka Attila kérésére gyülekezetünk bekapcsolódott a hajléktalan misszióba. A Sörháztéri hajléktalan szállón ősztől tavaszig több közösség, és szervezet vállalta, hogy a Központ által biztosított kenyerekből, margarinból és felvágottból elkészítik és kiosztják a vacsorát.

Mi kéthetenként csütörtökön megyünk ételt osztani. Negyed hatkor érkezünk, alkalmanként ketten, vagy hárman. A teát már előre elkészítik, csak ki kell önteni poharakba, aki több teát szeretne és jut, annak műanyag flakonba. A hideg téli napokon jól esik a meleg ital az átfázott embereknek. Hat óráig el kell készülni a szendvicseknek, mert akkor kell elkezdeni kiosztani.

Viszünk mi is kenyereket, kenőmájast, vagy zsírt, a lehetőségekhez képest nápolyit vagy kekszet, kinek milyen ötlete van a vacsora kiegészítésére. Sajnos nem túl sok, amit tehetünk a nehéz helyzetbe került emberekért, de szívesen megyünk. Ha kedvesen, mosolyogva adjuk át az ételt, egy-egy jó szó kíséretében talán nekik is jobban esik.

Egy alkalommal hárman mentünk nők, és az egyik férfi, ahogy várakozott az ablaknál a vacsorára, megszólalt: “megjöttek az angyalok”. Hát ha valójában angyalok nem is vagyunk, de az örömmel végzett szolgálatunkkal szeretnénk Isten szeretetét közvetíteni az emberek felé.

Istent megindítja az ember nyomorúsága. Többször olvassuk a Bibliában, hogy a mi Urunk szánja az embert. Jézus Krisztus megszánta a sokaságot. Megszánta a betegeket, a nyomorúságban élőket. Olyan Istenünk van, aki nem közömbös a nyomorúság iránt. Úr Jézus, kérünk, tégy alkalmassá bennünket arra, hogy vigasztaljunk. Hogy ott, ahol nagy a sötétség, vigyük a te fényedet. Ott, ahol nagy a szeretetlenség, oda vigyük a te szeretetedet. Ahol reménytelenség van és csüggedés, oda vigyük a reménységet. Mutasd meg, hogyan kell vigasztalnunk valakit egy mosollyal, simogatással, az igével vagy más segítséggel.

“Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra előkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, és szomjaztam és innom adtatok… Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna… A király így felel majd nékik: Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akár csak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” Máté 25, 31-40. Egyedül Istené a dicsőség!