mega888 Cikkek | Magyar Pünkösdi Egyház Székesfehérvári Gyülekezete

Category Archives: Cikkek

Polgármesteri látogatás

Category : Cikkek , Hír

10 év után ismét…

Első alkalommal 2009. január 31-én a Gyülekezeti Ház megnyitóján látogatott meg bennünket Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere, Warvasovszky Tihamér úr.

Az akkori városvezető, Hivatalával együtt jelentős mértékben támogatta Imaházunk építését.

A megnyitó beszédében a társadalomban végzett szolgálatunk folytatására bátorította közösségünket, külön méltatva szociális érzékenységünket.

10 év után a jelenlegi városvezető, dr. Cser-Palkovics András Polgármester úr,     a Királyok Városának első embere, Gyülekezetünk 2018. szeptember 23-i Hálaadó ünnepélyére látogatott el hozzánk. A látogatás megszervezését Hamvasi Mercédesz titkárnő különös gondossággal készítette elő.

dr. Cser-Palkovics András (fotó: Bácskai Gergely)

Polgármester úr kérésünkre ünnepi előadást is tartott. Nagyra méltatta az egyházak és gyülekezeteik társadalmi szerepvállalását, az állami és önkormányzati intézményekkel, valamint a közhasznú szervezetekkel való együttműködés hasznosságát. Különösen fontosnak tartotta az oktatási és szociális területeken való együttműködést. Kiemelten hangsúlyozta a közös összefogás erejét, ami a közös jövőnk záloga.

Jeremiás prófétának a ma is rendkívül aktuális üzenetét hallottuk vissza Polgármester úr tolmácsolásában:

„…igyekezzetek a város jólétén…, mert annak jóléte lesz a ti jólétetek is.”
(Jeremiás 29,7)

Pataky Albert (fotó: Bácskai Gergely)

Polgármester úr beszéde után Pataky Albert lelkész elnök hirdette Isten Igéjét. Majd az elnököt követően Pintér Imre lelkész alelnök buzdított hálaadó imádságra.

Simon István

lelkipásztor

(fotók: Bácskai Gergely)


Az igazi ünnep

Category : Cikkek

Villózó fények, díszek, díszletek, óriási készülődés a világban. Jön karácsony, szilveszter! Ezt zúdítja felénk a TV, a bevásárló központok, egyszóval minden olyan hely, ahol azt akarják, hogy nyissuk meg a pénztárcánkat, vegyünk meg mindent, ami testünknek, lelkünknek szükséges, mert „megérdemeljük”. Ha nincs meg a fedezet, nem baj, hiszen a bankok boldogan állnak rendelkezésünkre, hogy kölcsönt vegyünk fel, soha nem látott kedvezményekkel. Hogy mi lesz később, ne foglalkozz vele- sugallják! Örülj, szórakozz, érezd magad jól, add meg a testednek, ami jár!

S ha elmúlnak az ünnepek, lekerülnek a csillogó- villogó reklámok, a kapott ajándékokról kiderül,,hogy nem erre vágytál, nem is a te méreted,valójában nincs is rá szükséged,neked kell feldolgozni a csalódást, Az adósságot is neked kell rendezni.
Milyen sokan próbálnak ezekben a napokban eligazodni, megfelelni az emberek, a család elvárásainak támasz,”mérőzsinor” nélkül!

A keresztények is készülődnek, sőt készenlétben állnak ezekben a napokban is.
Mi is az igazi készenlét? Várunk Jézusra, ahogyan szolgák is várják feszülten az ő urukat. Vágyakoznak megjelenésére./ 2 Tim. 4/8/

Ézsaiás lélekben egy újszülött kisgyermeket lát./Ézs. 9/6. /

Egy vesszőszál, ami száraz gyökérből nő ki, gyenge és jelentéktelen ágacska, mégis rajta nyugszik meg az Úr Lelke a maga teljességében. Igazságos uralkodó lesz, felkarolja a szegényt, a lesújtottat, békebirodalmat alkot, a gyenge sarjnépek, zászlaja lesz, még a pogánynépek is odafordulnak hozzá. /Ézs. 11/10./

Ahol Ő letelepszik, lakozást vesz, ott dicsőség van!
Nem lehet nagyobb vágya egyetlen kereszténynek sem, hogy az ünnep alatt minden feldíszített fa, minden terített asztal mellett tudjon Jézus helyet foglalni.
Ki is Jézus valójában? Csodálatos, tanácsos, erős Isten./Ézs. 9/6./

Nekünk is tud tanácsot adni, még olyankor is, amikor mindenki más tanácstalan. Ő a kétségbeesésünkben is megnyugtatóan szól: hogyan szabaduljunk meg a szenvedélyek kötöttségeiből, énünk szolgaságából. Ő hoz megoldást! Átgondolt tervet készít, s nagyszerűen kivitelezi azokat, mert előtte nincs lehetetlen. Az ellenség legyőzésére erőt ad, megerősít abban, hogy Isten akaratát cselekedjük.

Pál apostollal bizonyságot tehetünk az ünnepeken, hétköznapokban:

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.”

Jézusban megfoghatóvá vált Isten, belőle az Atya szeretete sugárzik felénk. Ő enged bepillantást Isten szívébe és gondolataiba, neki adott mindent./Máté 11/27./
Ő szerez békét, mert Ő a békesség fejedelme. Bőrünkön tapasztalhatjuk, nap mint nap e világ hatalmasainak, fejedelmeinek ténykedését. Aligha állíthatja bárki is, hogy ők szerzik a békét!

Láthatjuk, hogy romlanak meg kapcsolatok, szövetségek családok, házaspárok, testvérek, rokonok, barátok, munkatársak között. Nő a bizalmatlanság sikeres ténykedésük nyomán vezetők és vezetettek között. Hatalmi, birtoklási és mértéktelen pénzszerzési vágyak kapcsán újabb és újabb háborúságok jönnek, ezért lett földünk nagy része” vérrel áztatott harcmező”

Így történhet meg, hogy keresztény hitüket megvallókat gyilkolnak, kényszerítik őket otthonuk elhagyására. Így fordulhat elő, hogy megtévesztett, becsapott emberek milliói hagyják el azt a helyet, otthont, ahová Isten teremtette őket, így nem szűnik meg az erőszakosság, fájdalom.
A békesség fejedelmének uralma azonban igazságosságon nyugszik, s ezen áll Isten gyermekeinek békessége is.

Lássuk meg tehát karácsonykor is a valódi fényt! Mindenekelőtt a hit fénye égjen szívünkben! Világítson bennünk a szeretet fénye, a reménység fáklyája mutasson utat! S ha magunk is a hit, remény, szeretet által világosságot árasztó emberek vagyunk, akkor az Úrra emlékeztetünk, aki fényben és dicsőségben jön el.

Hasson át bennünket a szentség fénye, s akkor nem tudnak uralkodni rajtunk a hétköznapi gondok! Így lesz jó és áldott befejezése ennek az évnek, ha Isten igéjére figyelve, az Ő világosságában állva ünneplünk. Csak így tud felépülni az egyes ember, család, gyülekezet, az egész nép.
Kössünk Jézussal szent frigyet, Ő bölcsességre vezet, harcol, Vele győztesek leszünk!

„Jézus tegnap és ma és örökké ugyanaz.”/ Zsid.13/8./

BUÉK- Bízzuk újra életünket Krisztusra!